[Bonus] Minh họa tổng hợp “Kỷ Cambri trở lại”

Continue reading

Advertisements

Kỷ Cambri trở lại – Chương 293

Chương 293 – [PN16] Đặng Tiêu và Trang Nghiêu giữ nhà-ing~

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com

6e31b271gw1eb0k5692iwj21kw28c47n

Trang Nghiêu “” một tiếng: “Tôi nhàn rỗi không có việc gì lại đi đào khoai tây làm gì?”

.

.

.

Continue reading

Kỷ Cambri trở lại – Chương 291

Chương 291 – [PN15 (1)] Thành Thiên Bích x Tùng Hạ

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com

Tùng Hạ thích Thành Thiên Bích như vậy, chiếm lấy người này bây giờ và tương lai vẫn thấy chưa đủ.

.

.

.

Continue reading

Kỷ Cambri trở lại – Chương 290

Chương 290 – [PN14] Thông Ma x Mục Phi

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com

ac333cf4gw1f6tnbde7imj20qo0yj482

Qua thật lâu, Thông Ma mới nói: “Không, ta muốn sống, sống lâu một chút. Sống là có thể nhìn ngươi, ăn thức ăn con người với ngươi. Chúng ta đi mỗi nơi một chút, đưa ta đến những vùng đất xinh đẹp, nói không chừng ta sẽ thích cách sống ấy.”

.

.

.

Continue reading